Login olmalısınız
Kayıtlı Üye Sayısı
1372380
Aktif Soru Sayısı
  Seçmeli 10010
  Doldurma 3374
  Doğru-Yanlış 3082
  Kelime 1339
Onay Bekleyen Sorular
  Seçmeli 288545
  Doldurma 80115
  Doğru-Yanlış 209422
  Kelime 0
Bazı horozlar güneşin kendileri yüzünden doğduğunu sanırlar.
-----------------------
Theodor Fontas
18 Şubat 1979 tarihinde sahra çölüne kar yağmıştır.
Güzel Yazılar