Login olmalısınız
Kayıtlı Üye Sayısı
1372380
Aktif Soru Sayısı
  Seçmeli 10010
  Doldurma 3374
  Doğru-Yanlış 3082
  Kelime 1339
Onay Bekleyen Sorular
  Seçmeli 288545
  Doldurma 80115
  Doğru-Yanlış 209422
  Kelime 0
İşaret olsa yol saptırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.
-----------------------
Kaşgarlı Mahmut
Yetişkin bir insan günde ortalama 23 bin kez nefes alır.
Güzel Yazılar